Τα προϊόντα του Στατήρα στο Ελληνικό Πρωινό!

Ο Στατήρας συμμετέχει στο πρόγραμμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό του Πρωινού που προσφέρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία, με αγνά και μοναδικά προϊόντα της Ελληνικής γης. Ευχαριστούμε πολύ! Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.greekbreakfast.gr/el/ και http://www.greekbreakfast.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%...  

Image: